Een broodnodig ander geluid

Ben ik nou de enige? Of niet? Bent u dat doemdenken en de berichtgeving over de crisis nou ook zo moe? Ik wel, wanneer ik alle berichtgeving omtrent de crisis bekijk raak ik erg in de war. Populistische economische media hebben een dagtaak aan het beschrijven en laten zien hoe erg het met de Nederlandse economie is gesteld. Complete dossiers “De Nederlandse economie in recessie” vliegen ons om de oren. In één dag tijd worden we verrast met twee artikelen, in het zelfde dossier, waarin in het éne artikel gewag wordt gemaakt van een iets gestegen consumentenvertrouwen en een paar uur later dat de Nederlander wel heel erg somber is over de Nederlandse economie, ik wil het niet eens meer lezen of kijken.
Snel schakel ik over naar een andere tv zender of klik ik door naar een ander nieuwsartikel. Wat mij duidelijk is, is dat de “waan van de dag” de Nederlandse media beheersen. Met weinig aandacht voor de lange termijn ontwikkelingen in onze economie. Van de week kreeg ik zelfs een nieuwsbrief toegezonden waarin een conspiracy theory de huidige “niet kloppende” goud koers verklaarde. Het einde van de wereld is in aantocht, hebben de Maya’s zich toch verrekend (lol)?

Gelukkig zijn er ook andere geluiden te horen en te vinden met betrekking tot de economische ontwikkelingen. Deze geluiden ontkrachten de boodschap van de huidige sombere economische situatie niet maar hebben gelukkig ook oog voor een positievere toekomst. Een toekomst die verder kijkt dan alleen maar de dag van vandaag. Kijk maar eens op de site van ministerie van economische zaken waar verschillende partijen aan het woord komen over toekomstige mogelijkheden en het groeiperspectief van de economie. Ook in economische voorspellingen is het vinden van de juiste balans, in wat voor vorm dan ook, belangrijk.

Interessant vond ik de berichtgeving over de harde kritiek van de Inspectie SZW op gemeenten in het rapport “Werken met beperkingen”, waarin ze aangeeft dat professionals die mensen aan het werk moeten helpen vaak geen goed beeld van de kenmerken en arbeidsmogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking hebben. Eén van de oorzaken van het niet-slagen is dat gemeenten voor mensen met een arbeidsbeperking niet de juiste ondersteuning inkopen . Vaak wordt gekozen om mensen zonder handicap – die makkelijker te begeleiden zijn – aan een baan te helpen. De inspectie wijst erop dat mensen met een beperking die niet begeleid worden het risico lopen op een nog grotere afstand van de arbeidsmarkt.
Kritiek krijgen is nooit leuk, maar wel zinvol. Kritiek is namelijk een gratis vorm van advies!
De berichtgeving over een UWV wat extra gaat investeren in banen voor jonggehandicapten maakte me van de week echt blij.
Helemaal toen ik de argumentatie van Hans de Boer (Comité van Aanbeveling ondersteunend aan het UWV) las: ‘Echte vooruitgang boek je alleen als de economie aantrekt. Maar als je nu begint, de Wajongers goed selecteert en voorsorteert en je ontzorgt de werkgevers, dan kan je ook nu al succes boeken. Zelfs in een slechte economie worden per jaar nog 700 duizend vacatures vervuld. Daar moeten we de Wajongers hun fair share in laten nemen. Dat lukt alleen als je praktisch aan de slag gaat. Daar gaat dit project om.’
Volgens mij liggen we weer aardig op koers met de BV Nederland, de nodige economische hobbels zullen genomen moeten worden maar in de verte gloort de opwaartse (economische) spiraal.

TotalisVitales heeft sinds vorige week een partner gevonden in de Stichting TotalisIdeales. Deze stichting gaat zich bezig houden met het financieren van onderzoek en methodiekontwikkeling ten behoeve van verbetering van de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking.
Hierover volgende keer meer!

Want ons betreft is het duidelijk, de arbeidsmarkt zal op termijn zeker aantrekken. Over een paar jaar zijn alle babyboomers met pensioen en heeft de arbeidsmarkt weer hard mensen nodig. De aankomende periode moet dus gebruikt worden om juist jongeren, laagopgeleiden en ook mensen met een arbeidsbeperking arbeidsmarkt rijp te maken en te houden. Investeren in de toekomst heet dit. Laten we nou eens in plaats van het creëren van een groep verloren arbeidspotentieel, investeren in de werknemers van morgen en dus in de toekomst van de Nederlandse economie! Wanneer de economie weer aantrekt kunnen ze direct ingezet worden om de krapte op de arbeidsmarkt goed op te vangen.
Graag helpen we u met het investeren in de werknemer van morgen!
De effectieve arbeidstoeleidingsmodellen van TotalisVitales zijn innovatief en kostenbesparend in vergelijking met het huidige aanbod. Niet voor niets waren we kanshebber op de zorgvernieuwingsprijs 2012.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>