TotalisVitales lanceert nieuw product.

TotalisVitales heeft afgelopen vrijdag een succesvol gesprek gevoerd met een internationaal bedrijf over de mogelijke inzet van verstandelijk beperkte medewerkers op de werkvloer. De basis voor deze gesprekken is een grondige analyse van de werkprocessen binnen het bedrijf. De opgeleverde rapportage hierover geeft een objectief overzicht van wat er wel, maar ook wat er niet mogelijk is binnen het bedrijf met betrekking tot plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking.
Veel arbeids(re-)integratie trajecten mislukken namelijk omdat het begrip van de bedrijfscultuur en de aard van de daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden niet duidelijk zijn bij re-integratiebedrijven. Mismatching is het resultaat.
TotalisVitales streeft naar een zo groot mogelijk slagingspercentage, zowel voor de nieuwe werknemer als de werkgever. TotalisVitales kiest daarom voor een andere aanpak waarin de werkgever en haar bedrijfsprocessen centraal staan.

De internationale werkgever is zeer tevreden over het eindresultaat en doet graag zaken met TotalisVitales omdat ze vertrouwen heeft in de conclusies en adviezen die TotalisVitales haar biedt.

Enkel en alleen wanneer blijkt dat medewerkers met een arbeidsbeperking daadwerkelijk een meerwaarde hebben in het verdienmodel binnen een bedrijf kan gesproken worden over volwaardig medewerkerschap en werkgeverschap, oftewel inclusie. TotalisVitales is namelijk van mening dat het belang van de werkgever net zo zwaar weegt als het belang van de werknemer. Positieve discriminatie is niet het uitgangspunt, maar gelijkwaardigheid, met oog voor individuele ontwikkelkansen wel.

Wat ons betreft is het duidelijk, de arbeidsmarkt zal op termijn zeker aantrekken. Over een paar jaar zijn alle babyboomers met pensioen en heeft de arbeidsmarkt weer hard mensen nodig. De aankomende periode moet dus gebruikt worden om juist jongeren, laagopgeleiden en ook mensen met een arbeidsbeperking arbeidsmarktrijp te maken en te houden. Investeren in de toekomst heet dit. Laten we nou eens in plaats van het creëren van een groep verloren arbeidspotentieel, investeren in de werknemers van morgen en dus in de toekomst van de Nederlandse economie! Wanneer de economie weer aantrekt kunnen ze direct ingezet worden om de krapte op de arbeidsmarkt goed op te vangen.
Graag helpen we u met het investeren in de werknemer van morgen!
De effectieve arbeidstoeleidingsmodellen van TotalisVitales zijn innovatief en kostenbesparend in vergelijking met het huidige aanbod.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>