Wat doen wij?

TotalisVitales biedt oplossingen voor de uitdagingen waar gemeenten, werkgevers en andere betrokken partijen voor staan door veranderingen in wet- en regelgeving.

• Samenvoegingen van verschillende uitvoeringswetten.
• De transformatie van de WLZ en WMO en de Jeugdzorg naar gemeenten.
• De wijzigingen in de Participatiewet, met gevolgen voor de Sociale Werkvoorziening en de Wajong.

Slechts enkele voorbeelden die voor veel veranderingen zorgen. Deze veranderingen kunnen een bedreiging zijn, maar TotalisVitales ziet ze als een kans. Een kans voor de betrokken partijen en vooral een kans voor de werkzoekende die ermee te maken heeft.

Werkzoekenden met een arbeidsbeperking staan vaak aan de zijlijn. Zij hebben echter zoveel te bieden als volwaardig medewerker. Daar ontstaan nu kansen voor!

TotalisVitales biedt ondersteuning aan alle betrokken partijen met als doel deze volwaardige arbeidsplek voor de werkzoekende te realiseren. De toegevoegde waarde voor alle partijen is daarbij het uitgangspunt. De oplossing!

Wij spreken de taal van alle betrokken partijen en ondersteunen in de samenwerking. Samenwerking is hierbij het kernwoord.

Opdrachtgever icoon

Opdrachtgever

Werkgever icoon

Werkgever

Werkzoekende icoon

Werkzoekende