Wie zijn wij?

Hallo, wij zijn Totalis Vitales. Onze kennis varieert van arbeidsre-integratie tot sociale activering en van buurtgericht werken tot WLZ-zorg.

De maatschappij verandert. Er is minder geld beschikbaar door de crisis. Er wordt bezuinigd op de WLZ en alle andere sociale voorzieningen. Daarnaast is er sprake van vergrijzing en ontgroening. In de toekomst zijn er te weinig mensen om al het werk te doen. Iedereen die kan werken ook moet gaan werken. En iedereen kan wel iets.

Hier ligt een enorme uitdaging. Totalis Vitales weet dat de veranderingen kansen bieden voor zowel werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt als gemeenten en werkgevers.

Met en voor alle partijen biedt Totalis Vitales een totaaloplossing voor maatschappelijke puzzels. Arbeidsbemiddeling, ondersteuning, advies, methodiekontwikkeling en projectbegeleiding.

Kiest u voor Totalis Vitales, dan kiest u voor betrokkenheid, enthousiasme en vakmanschap.