De naam Totalis Vitales

De naam TotalisVitales is een afgeleide van het product. Totalis geeft de som der delen aan. De verschillende lagen van dienstverlening (werknemer-, werkgeverbegeleiding, projectmanagement en advisering) en de onderlinge verbondenheid tussen de verschillende producten. Hiermee tevens letterlijk de verschillende opdrachtgevers.

Vitales is een verwijzing naar de dynamiek van het werkveld en het bedrijf. Bijblijven, blijven ontwikkelen en oplossingen bedenken houden het bedrijf en alle partijen met wie we samenwerken vitaal.