Missie

Waar staan we voor:

TotalisVitales gaat ervan uit, dat mensen met een arbeidsbeperking van alle economische veranderingen kunnen profiteren.

Werkgevers gaan steeds vaker gebruik maken van de talenten die deze mensen hebben. De inclusieve arbeidsorganisatie, waarin mensen met en zonder beperking naast elkaar functioneren, is het beeld van de toekomst.

TotalisVitales wil deze toekomst realiseren door de werkgevers, werknemers, uitvoeringsinstanties en zorginstellingen te ondersteunen en te faciliteren in dit proces van denken en doen.