Visie

Waar gaan we voor:

Iedereen heeft recht op een volwaardige plek in de maatschappij. Iedereen heeft meerwaarde. Bijzondere doelgroepen bestaan niet, iedereen is bijzonder en uniek.

Door het inzetten van de talenten van mensen, kunnen zij deze meerwaarde laten zien. Geen boventallige of gecreëerde functies voor mensen met een beperking, maar een daadwerkelijke bijdrage aan het werkproces binnen bedrijven.

En als deze meerwaarde duidelijk is, is ook de toegevoegde waarde aan het eindproduct inzichtelijk. Mensen krijgen daardoor een passende beloning.